Amaç ve Kapsamı

 

Veteriner Patoloji Derneği

Veteriner Patoloji Derneği’nin amacı, ülkemizde veteriner patoloji alanında çalışanlar arasında mesleki ve sosyal birliktelik sağlamak, konu ile ilgili bilim dallarının gelişmesine ve bu alanda çalışanların bilimsel yönden ilerlemelerine yardımcı olmaktır.

Veteriner Patoloji Derneğinin kuruluş hedefleri aşağıda ayrıntılandırılmıştır.

  • Veteriner Patoloji ile ilgili konular üzerinde ülke ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacak araştırmalara her türlü bilimsel desteği vermek,
  • Veteriner Patoloji alanında, periyodik olarak bilimsel kongre, konferans, seminer ve toplantılar düzenlemek,
  • Bilimsel toplantılar ya da araştırmalardan elde edilen bilgileri meslek mensuplarına ve halka duyurmak amacıyla çeşitli araçlarla yayımda bulunmak,
  • Bilimsel araştırmalarda koordinasyona yardımcı olmak,
  • Veteriner Patoloji alanında, yurt içi ve yurt dışı mesleki inceleme gezileri düzenlemek,
  • Uluslararası Veteriner Patoloji dernekleri ile mesleki konularda işbirliği yapmak ve etkinliklerine katılmak.
263-21 x100 (12)

Duyurular

 

Veteriner Patoloji Derneği

XI. Ulusal ve II. Uluslararası Veteriner Patoloji Kongresi tamamlandı

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı ve Veteriner Patoloji Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği  XI. Ulusal ve II. Uluslararası Veteriner Patoloji

XI. Ulusal ve II. Uluslararası Veteriner Patoloji Kongresi Hakkında

XI. Ulusal ve II. Uluslararası Veteriner Patoloji Kongresi özet ve tam metin bildiri gönderim tarihleri 15 Temmuz 2023 tarihine kadar

XI. ULUSAL / II. ULUSLARASI VETERİNER PATOLOJİ KONGRESİ

Saygıdeğer Meslektaşlarım, 4-8 Eylül 2023 tarihlerinde Doğu Anadolu’nun kadim şehri Erzurum’da, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliği ve Veteriner Patoloji Derneği Desteği ile  XI.