Hayvanın kimliği: 8 yaşlı, erkek, Staffordshire Bull Terrier köpek.

Organ: Total splenektominin ardından formalinde tespit edilmiş dalak örnekleri.

Klinik bulgular: Rutin muayenede veteriner hekim tarafından batında şişkinlik fark edilmesi üzerine yapılan ultrasonografide dalakta büyüme olduğu belirlenmiş ve alınmasına karar verilmiştir. Bu tarihte hayvanın hemogram ve biyokimyasal bulgularının normal olduğu tespit edilmiştir. Güncel olarak hayvanın sağlıklı olduğu ve herhangi bir şikâyetinin bulunmadığı bildirildi.

Makroskobik bulgular: Splenomegali ile beraber dalakta irili ufaklı nodüler yapılar. Kesit yüzünde bazı bölgelerde yağ hücrelerinden dolayı sarı renkteki görünüm (Resim 1 ve 2).

Sitolojik bulgular: Çok sayıda hematopoietik prekürsör hücre ile beraber, benign özellikte yağ hücreleri görüldü. Hematopoietik hücrelerin normal kemik iliğinin myeloid, eritroid ve megakaryositik seriden hücreler oldukları dikkati çekti (Resim 3).

Histopatolojik bulgular: Dalak parankiminde yaygın, çok sayıda iyi differensiye adipositler ile birlikte kemik iliğine ait normal görünümdeki megakaryositik ve diğer myeloid ve eritroid seriden hematopoeitik hücreler görüldü (Resim 4 ve 5). Subkapsüler bölgede hemosiderin yüklü makrofajlar mevcuttu. Ayrıca, sınırlı fibrozis ile yer yer kalınlaşan dalak kapsülünün sklerotik trabeküller ile birleştiği görüldü. Bazı bölgelerde adipositlerin birleştikleri, yer yer nekroze oldukları, bu bölgelerde buna karşı yabancı cisim dev hücreleri oluştuğu dikkati çekti (Resim 6). Beyaz pulpaya ait herhangi bir yapıya rastlanmadı. Dalakta diğer bulgular arasında yaygın kanama ve nekroz kaydedildi.

 

Tanı: Splenik myelolipom

 

Ayırıcı tanı: Hematom, ekstramedullar hematopoiezis, hematopoietik doku içermeyen lipom ve liposarkom yanında üç ve daha fazla komponentli mezenkimal tümörler, lenfoid hiperplazi ve tümörler.

 

 

 

 

Kaynaklar:

Boes KM, Durham AC. Bone marrow, blood cells, and the lymphoid/lymphatic system. In: James F. Zachary; Editor, Pathologic Basis of Veterinary Disease, 6th Edition, Elsevier Inc., pp.724-804, 2017.

Linder KE. Tumors of the spleen. In: Donald J Meuten, Editor, Tumors in Domestic Animals. 5th edition, John Wiley & Sons Inc.,  pp.307-321, 2017.

Valli VEO, Kiupel M, Bienzle D, Wood RD. Hematopoietic system. In: M.Grant Maxie, Editor, Jubb, Kennedy, and Palmer’s Pathology of Domestic Animals, 6th Edition, vol.3, Elsevier Inc., pp.102-268, 2016.

 

Arşiv: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Arşiv no: 215/20

Olguyu gönderen: Çağatay Veteriner Kliniği, Bodrum, Muğla, Türkiye.

 

Fotoğraf altları:

Makroskopi:

Şekil 1. Nodüler tarzda splenomegali.

Şekil 2. Gönderilen fikse edilmiş dalak örneğinde lipoid materyale bağlı sarımsı görünüm.

 

Sitoloji:

Şekil 3. Adipositlerle beraber birkaç myeloid ve eritroid hücreler. Giemsa boyama.

 

Histopatoloji:

Şekil 4. Dalakta çok sayıda keskin kenarla ayrılmış adipositlerin arasında hematopoietik odak. Hematoksilen-eozin.

Şekil 5. Dalakta çok sayıda keskin kenarla ayrılmış adipositlerin arasında hematopoietik odak. Hematoksilen-eozin.

Şekil 6. Adipositlerle birlikte megakaryositik, eritroid ve myeloid hücreler. Ruptur olan adipositlerden salınan lipoid materyale karşı gelişen çok çekirdekli dev hücreleri. Hematoksilen-eozin.