Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı ve Veteriner Patoloji Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği  XI. Ulusal ve II. Uluslararası Veteriner Patoloji Kongresi başarı ile tamamlandı. Öncelikle kongrenin düzenlenmesinde her türlü desteği veren Atatürk Üniversitesi Rektörü, Prof.Dr. Ömer Çomaklı’ya ve Veteriner Fakültesi Dekanı, Prof.Dr. Yavuz Selim Sağlam’a teşekkür ederiz.  Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nın Tüm Öğretim Elemanlarına başta Prof.Dr. Serkan Yıldım olmak üzere kusursuz organizasyonları ve misafir perverlikleri için ayrıca teşekkür ederiz. Güzel anılarla Erzurum’dan ayrıldık.  

XI. Ulusal ve II. Uluslararası Veteriner Patoloji Kongresi iki kısımdan oluştu. İlk iki günlük kısımında bilimsel bildiriler sunulup değerlendirildi ve karşılıklı fikir alışverisinde bulunuldu. Takip eden iki günlük kısmı ise bir kurs mahiyetinde olup, “Davis-Thompson Vakfı”’nın desteği ile Amerika Birleşik Devletleri Louisiana State Üniversitesin’den Prof. Dr. Fabio Del Piero ile yüz yüze  ve yine aynı üniversiteden Doçent Dr. Shannon Dehghanpir ise online sunumlar yaptı. Başta Davis-Thompson Vakfı olmak üzere sunumları ile kongremize bilimsel katkı yapan Prof. Dr. Fabio Del Piero ve Doçent Dr. Shannon Dehghanpir sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bu kursun Türkiye’de düzenlenmesi fikrini ilk olarak ortaya atan rahmetli Dr. David J. Prieur’a ve emekli hocamız Prof.Dr. M. Müfit Kahraman ile sonrasında süreci devam ettiren Dr. Francisco Uzal’a da desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. 

Bilimsel açıdan ve organizasyon açısından güzel ve verimli bir kongre oldu. Emeği geçen ve kongremize katılarak mesleğimize destek veren tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür eder bir sonraki kongrede tekrar buluşmayı dileriz. 

Veteriner Patoloji Derneği
Yönetim Kurulu