Değerli Meslektaşım,

Temel ve Klinik Veteriner Onkoloji Derneği (Onkovet), veteriner onkoloji alanında disiplinler arası diyaloğu geliştirmek, bilimsel toplantı ve eğitim faaliyetleri aracılığıyla bilgi ve deneyimlerimizi meslektaşlarımızla paylaşmak, gelişmiş ülkel- erde bu alandaki dernek, kuruluş ve birlikler ile temasa geçerek bilgi alışverişinde bulunmak, ortak projeler üretmek ve akademik hareketlilik yolları açmak, ülkemizi veteriner onkoloji tanı ve tedavi alanında cazibe merkezi haline getirmeye gayret etmek, veteriner hekimlik mesleğinin değerini ve görünürlüğünü artırmak gibi pek çok amaç yüklenmiştir.

Faaliyetlerimize yön verirken, ülkemizde veteriner onkolojinin hem eğitim hem de klinik pratik alanlarında kazanılmış deneyimleri, eksikliklerimizi ve güncel durumu- muzu ortaya çıkarmak üzere, siz sevgili meslektaşlarımızla bir araya gelerek, karşılıklı tartışabildiğimiz, fikir ürettiğimiz ve toplantı çıktıları ile önümüzdeki yıllar- da, hekimliğimiz için bir yol haritası oluşturabileceğimiz, güçlü potansiyele sahip bir etkinlik olarak, 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirmek üzere, “2024 Türkiye Veter- iner Onkoloji Vizyon Toplantısı’nı” planladık. Veteriner onkoloji alanında ülkemizde bugüne kadar yürütülen klinik çalışmalar, kazanımlar ve akademik faaliyetler ile bu alanı genişletmek için atılması gereken adımların ele alınacağı toplantı, mesleğimiz için bir ilk adım niteliğindedir. Planlanan etkinlik, çeşitli branşlardan ve farklı şehirl- erden klinisyen ve akademisyen meslektaşlarımızın sunum yapacağı klinik ve akademik oturumların ardından, tespit edilen sorunların ve çözüm önerilerinin ele alınacağı bir panel ile tamamlanacaktır.

Mesleğimiz adına çok önemli bu ilk adımları atarken, onkoloji alanına ilgi duyan ve emek sarf eden tüm meslektaşlarımızın, İstanbul Veteriner Hekimler Odası iş birliği ile düzenlediğimiz 2024 Türkiye Veteriner Onkoloji Vizyon Toplantısı’na değerli katılımlarını bekleriz. Sizleri bu çabamızda yanımızda görmek bizleri daha güçlü kılacaktır.

Saygılarımızla.

Temel ve Klinik Veteriner Onkoloji Derneği
ONKOVET adına Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Funda Yıldırım