Elektronik Veteriner Patoloji Derneği Dergisi (e-VPDD)’nin, ilk sayısında yayımlanmasını istediğiniz makalelerinizi yayım koşullarına uygun düzenleyerek; Ankara Üniversitesi  Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, elektronik-Veteriner Patoloji Derneği Dergisi Editörlüğü, 06110 Dışkapı/Ankara adresine gönderebilirsiniz.
 
e-VPDD; Ulakbim (Cahit Arf Bilgi Merkezi) tarafından periyodik olarak taranmakta olup YÖK tarafından ulusal hakemli dergi olarak kabul edilmektedir.