Add Your Tooltip Text Here

Üyelik Başvurusu

Üyelik başvurularınızı WEB sitemiz üzerinden ya da E-devlet üzerinden yapabilirsiniz.

– Üye olmak istediğini belirten bir adet dilekçe
– 1 adet doldurulmuş Veteriner Patoloji Derneği Bilgi Formu
– 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
– 2 adet vesikalık resim
– Veteriner Patoloji Derneği üyelik aidatının (100 TL) yatırıldığına dair banka dekontu (Veteriner Patoloji Derneği İş Bankası IBAN No: TR12 0006 4000 0014 2060 9369 18

Adres:

Veteriner Patoloji Derneği
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

06110 Dışkapı / Ankara

Kimler Üye Olabilir?

Asli ve Onursal olmak üzere iki çeşit üyelik vardır.

Asli Üyelik:

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olanlar, 2908 sayılı dernekler kanununun 14. ve 16. maddelerinde belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmak koşulu ile derneğe üye olabilir. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Ayrıca 2908 sayılı Dernekler yasasının ilgili maddelerinde yazılı bulunan üye olma, üyelikten çıkma, çıkarılma ve üye haklarına ilişkin bütün hükümler saklıdır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
Veteriner Patoloji Derneği’ne, öğretim elemanları, uzman ve medikal bilimlerde çalışanlar asli üye olabilirler.

Asli üyelik ödentileri 2022 yılı için yıllık 100 (Yüz)TL’dir. Bu miktar ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak,genel kurul tarafından artırılabilir.

Dernek kurma hakkından yoksun bulunanlar derneğe üye olamazlar.

Onursal Üyelik:

Derneğe maddi – manevi yardım ve katkıda bulunan kişilere Genel Kurul kararıyla üyelik verilir. Onursal üyeler yabancı uyruklu da olabilir ve bu kişilerden yıllık aidat alınmaz. Dilerlerse bağışta bulunabilirler. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir. Gündemdeki konular üzerinde konuşabilirler, ancak oylamaya katılamazlar.

Üyelikten Çıkma

Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.

Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyesi iken; Medeni hakları kullanma yetkisini ve dernekte üye olma hakkını kaybedenler, dernek amacına uymayan zararlı çalışmaları bulunanlar, alınan kararlara uymayanlar ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır.

Adres:

Veteriner Patoloji Derneği
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

06110 Dışkapı / Ankara