Ayın vakası: Mayıs 2022

Hayvanın kimliği: Genç mutur (Phocoena phocoena) bireyi, erkek Organ: Arazide sistemik nekropsisi yapılamamış bireyin formalinde tespit edilmiş akciğer örnekleri. Klinik bulgular: Karaya vuran setaselerin izlendiği saha çalışması sırasında bulunan karaya vurmuş muturun dekompozisyon kodu 3 olarak belirlenmiştir (1: taze, 5: mumifiye) (Resim 1). Saha şartlarında […]

Ayın vakası: Nisan 2022

Hayvan Kimliği: 2 aylık, dişi, Merinos kuzu. Organ: Nekropsisi yapılan hayvandan alınan formalinde tespit edilmiş karaciğer ve beyin örnekleri. Klinik bulgular: Yapılan klinik muayenede hayvanın ayaktayken başını yan tarafa eğdiği, hareket ettirildiğinde başının eğik olduğu yöne dönme hareketi yaptığı ve düştüğü, inkordinasyon varlığı gözlemlendi. Lateral […]

Ayın Vakası: Mart 2022

Makroskopi Makroskopi Sitoloji Histopatoloji Histopatoloji Histopatoloji Hayvanın kimliği: 8 yaşlı, erkek, Staffordshire Bull Terrier köpek. Organ: Total splenektominin ardından formalinde tespit edilmiş dalak örnekleri. Klinik bulgular: Rutin muayenede veteriner hekim tarafından batında şişkinlik fark edilmesi üzerine yapılan ultrasonografide dalakta büyüme olduğu belirlenmiş ve alınmasına karar […]