GENEL PATOLOJİ

 

Bölüm 1

1-Hücre ve Doku Hasarına Yanıt
 • Giriş
 • Terminoloji
 • Tanı Çeşitleri
 • Yapısal Değişiklikler, Tanı ve Değerlendirme
 • Normal Hücre Yapısı
 • Hücre Hasarı, Nedenleri
 • Geridönüşü Olan Hücre Hasarı
 • Geridönüşümsüz Hücre Hasarı ve Hücre Ölümü
 • Kronik Hücre Hasarı ve Hücre Adaptasyonu
 • Hücre içi Birikimler
 • Hücre Dışı Birikimler
 • Patolojik Kireçlenme
 • Heterotopik (Ektopik) Kemik
 • Pigmentler
 • Hücre Yaşlanması
2-Dolaşım Bozuklukları ve Tromboz
 • Giriş
 • Dolaşım Sistemi
 • Kapillar Dolaşım ve İnterstisyum
 • Sıvı Dengesi ve Homeostaz
 • Ödem
 • Pıhtılaşma Bozuklukları: Kanama ve Tromboz
 • Normal Kan Akışı ve Doku Kanlanması (Perfüzyon)
 • Kan Akışı ve Kanlanmasındaki Bozukluklar
 • Şok
3-Akut Yangı
 • Giriş
 • Yangının Organizmaya Yararlı ve Zararlı Etkileri
 • Akut Yangısal Yanıta Genel Bakış
 • Akut Yangısal Yanıtı Oluşturan Uyarılar
 • Akut Yangıda Sıvısal Dönem
 • Akut Yangıda Hücresel Dönem
 • Akut Yangıda Tamir Dönemi
 • Akut Yangıda Görev Alan Hücreler
 • Akut Yangıda Görev Alan Kimyasal Mediyatörler
 • Yangı ve Ağrı İlişkisi
 • Isı Artışı ve Diğer Aktivitelerde Yangının Rolü
 • Septisemi ve Endotoksik Şok 
 • Akut Yangıda Eksudatın Karakterine Göre Sınıflandırma
 • Morfolojik Tanı
4-Kronik Yangı ve Yara İyileşmesi
 • Giriş
 • Kronik Yangının Yararlı ve Zararlı Etkileri
 • Akut Yangının Kronik Yangıya Dönmesi, Fibrosis ve Apse Oluşumu
 • Kronik Yangısal Yanıt Mekanizmaları
 • Kronik Yangıda Makroskobik ve Mikroskobik Lezyonlar ve Sınıflandırma
 • Kronik Yangıda Görev Alan Hücreler
 • Yara İyileşmesi ve Anjiyogenez
5-Bağışıklık Sistemi Hastalıkları
 • Bağışıklık Sisteminin Genel Özellikleri
 • Doğal Bağışıklık (Non-spesifik Bağışıklık)
 • Kazanılmış Bağışıklık (Spesifik Bağışıklık)
 • İmmun Sistem Hastalıkları
6-Neoplazi ve Tümör Biyolojisi
 • Giriş ve Tanımlar
 • Sınıflandırma
 • Hayvan Tümörlerinde Sınıflandırma
 • Tümörlerin Karakteristik Özellikleri
 • Tümör Gelişim Süreci (Tümör Evrimi)
 • Tümör Yayılışı
 • Tümör Stroması
 • Tümör ve Bağışıklık
 • Konakta Sistemik Etkiler
 • Genetik ve Kanser
 • Kanser Etiyolojisi
 • Moleküler Belirteçler ve Kanser
 • Hayvanlar ve Kanser

ORGAN SİSTEMLERİNİN PATOLOJİSİ

 

Bölüm 2

1-Sindirim Sistemi
 • Giriş
 • Sindirim Sistemi Hastalıkları
2-Karaciğer ve Safra Sistemi, Egzokrin Pankreas
 • Giriş
 • Karaciğer ve Safra Sistemi, Egzokrin Pankreas Hastalıkları
3-Solunum Sistemi
 • Giriş
 • Solunum Sistemi Hastalıkları
4-Kardiyovasküler Sistem
 • Kalp
  • Kalp Hastalıkları
 • Vasküler Sistem
  • Giriş
  • Arteriyel Hastalıklar
  • Venöz Hastalıklar
  • Lenfatik Sistem Hastalıkları
5-Üriner Sistem
 • Giriş
 • Böbrek Hastalıkları
 • Alt Üriner Sistem Hastalıkları
6-Endokrin Sistem
 • Giriş
 • Endokrin Sistem Hastalıkları
7-Kemik İliği, Kan Hücreleri ve Lenfatik Sistem
 • Giriş
 • Kemik İliği, Kan Hücreleri ve Lenfatik Sistem Hastalıkları
8-Sinir Sistemi
 • Merkezi Sinir Sistemi
  • Giriş
  • Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları
 • Perifer Sinir Sistemi
  • Giriş
  • Perifer Sinir Sistemi Hastalıkları
9-Kas, Kemik ve Eklem Sistemi
 • Giriş
 • Kas Hastalıkları
 • Kemik Hastalıkları
 • Eklem Hastalıkları
10-Deri ve Eklenti Sistemi
 • Giriş
 • Deri Hastalıkları
11-Dişi Genital Sistem
 • Giriş
 • Dişi Genital Sistem Hastalıkları
12-Erkek Genital Sistem
 • Giriş
 • Erkek Genital Sistem Hastalıkları
13-Göz, Gözkapakları, Konjunktiva ve Orbita
 • Giriş
 • Göz, Gözkapakları, Konjunktiva ve Orbita Hastalıkları