XI. Ulusal ve II. Uluslararası Veteriner Patoloji Kongresi tamamlandı

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı ve Veteriner Patoloji Derneği’nin ortaklaşa

XI. Ulusal ve II. Uluslararası Veteriner Patoloji Kongresi Hakkında

XI. Ulusal ve II. Uluslararası Veteriner Patoloji Kongresi özet ve tam metin

XI. ULUSAL / II. ULUSLARASI VETERİNER PATOLOJİ KONGRESİ

Saygıdeğer Meslektaşlarım, 4-8 Eylül 2023 tarihlerinde Doğu Anadolu’nun kadim şehri Erzurum’da, Atatürk Üniversitesinin ev

Sayın Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU hocamız emekli olmuştur

Veteriner Patoloji Derneği kurucu üyelerinden olan ve  2002 – 2021 yılları arasında

Ayın vakası: Mayıs 2022

Hayvanın kimliği: Genç mutur (Phocoena phocoena) bireyi, erkek Organ: Arazide sistemik nekropsisi

Ayın vakası: Nisan 2022

Hayvan Kimliği: 2 aylık, dişi, Merinos kuzu. Organ: Nekropsisi yapılan hayvandan alınan