Amaç ve Kapsamı

 

Veteriner Patoloji Derneği

Veteriner Patoloji Derneği’nin amacı, ülkemizde veteriner patoloji alanında çalışanlar arasında mesleki ve sosyal birliktelik sağlamak, konu ile ilgili bilim dallarının gelişmesine ve bu alanda çalışanların bilimsel yönden ilerlemelerine yardımcı olmaktır.

Veteriner Patoloji Derneğinin kuruluş hedefleri aşağıda ayrıntılandırılmıştır.

  • Veteriner Patoloji ile ilgili konular üzerinde ülke ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacak araştırmalara her türlü bilimsel desteği vermek,
  • Veteriner Patoloji alanında, periyodik olarak bilimsel kongre, konferans, seminer ve toplantılar düzenlemek,
  • Bilimsel toplantılar ya da araştırmalardan elde edilen bilgileri meslek mensuplarına ve halka duyurmak amacıyla çeşitli araçlarla yayımda bulunmak,
  • Bilimsel araştırmalarda koordinasyona yardımcı olmak,
  • Veteriner Patoloji alanında, yurt içi ve yurt dışı mesleki inceleme gezileri düzenlemek,
  • Uluslararası Veteriner Patoloji dernekleri ile mesleki konularda işbirliği yapmak ve etkinliklerine katılmak.
263-21 x100 (12)

Duyurular

 

Veteriner Patoloji Derneği

XI. National and II. International Veterinary Pathology Congress was completed

XI. National and II. International Veterinary Pathology Congress organized jointly by the Atatürk University Faculty of Veterinary Medicine, Department of

ASSOCIATION MEMBERS RETIRED AFTER 2018

ASSOCIATION MEMBERS RETIRED AFTER 2018 Prof. Hüdaverdi ERER – 2018 Prof. Erkan KARADAŞ – 2019 Prof. Erol Rüştü BOZKURT –

Dear Members

As we are going to be halfway into the academic year of 2021-2022, we are celebrating the 20th year of